Test alert message!

Extractie, kleur : CO2-select extract van de plant. Een rode vloeistof met ca. 90% essentiële olie die veel fenolen bevat zoals 85% carvacrol en wat thymol, maar ook thymohydroquinon en ẞ-caryophylleen.

Geur : een intense krachtige kruidige geur.

Toepassingsgebieden: Als ambiente geur en luchtzuivering, voor circulatie, spieren en gewrichten, speciaal voor de spijsvertering en verder voor psychisch, emotioneel en spiritueel welbevunden.

op onze bijsluiters kunnen wij slechts beperkte informatie geven.
Een betrouwbare bron voor meer inhoudelijke informatie is o.a. op onze site van Kicozo.nl

Algemene advizen voor uitwendig gebruik : In verdamping en of enkele druppels naar voorkeur. Of inhalatie via AromInhaler.
(ca.20-25 druppels) of AromaPatch(r) (1-4 druppels).
Gebruikepelijke dosering bij volwassenen via de huid zijn 0,25-0.5% in een geschikte basis.
Op kleine lokale plekken kan tot 1% gebruikt worden.

Baden : voetbad 1-2/ zitbat 2-3 volbat max 4 druppel(s) per vol bad, altijd eerst gemengd in een emulgator of neutrale badolie.
Voor ouderen 50-75% hiervan gebruiken, afhankelijk van indicatie (vooral bij grote toepassingsgebieden).
Tijdens zwangerschap alleen in verdamping.

Kinderen : Niet geschikt.

Contra-indicaties & andere bijzonderheden : Bevat een hoog gehalte fenolen, die huid en slijmvliezen kunnen irriteren.
Vermijd onverdund (ook in water) van oregano op de slijmvliezen en de huid ten alle tijden.
Helemaal vermijden bij de zeer gevoelige of beschadigde huid.
Studie heeft uitgewezen dat inname van oregano bloedverdunnende eigenschappen heeft.
Vraag bij ernstig zieken, kwetsbare ouderen, tijdens zwangerschap of bij kinderen een deskundige om advies alvorens essentiële oliene in te zetten.


Volatile Nederland B.BIndustrieweg 3
8131VZ Wijhe NederlandTel: 0031-570-528747
volatile.nlinfo@volatile.nl

NL Let op : Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Schadelijk in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, bij de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder