Test alert message!

Sanicur Hand Gel Desinfect - Biocide 16070N

Wettelijk gebruiksvoorchrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten voor handdesinfectie.
Gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik.

Samenstelling
Alcohol Denat., Aqua, Glycerin, Carbomer, Aminomethyl Propanol

Dosering/Gebruik
Het middel alleen gebruiken wanneer handdesinfectie noodzakelijk is, niet voor handreiniging. Het middel is een gebruiksklare vloeistof die verdund moet worden gebruikt. Allen gebruik op zichtbaar schone en droge handen. 
6 ml middel op de hand aanbrengen en gedurende minimaal 30 seconden grondig inwrijven en alle huidplooien goed raken. Zorg dat de handen gedurende de gehele inwerktijd vochtig blijven. Daarna de handen laten drogen.
Minimale inwerktijd: 30 seconden.

Bijzondere gevaren:
Buiten bereik van kinderen houden. 
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.

Veiligheidsaanbevelingen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk, blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder