Test alert message!

De vertrouwde reuzenwaskracht van Witte Reus in één capsule. Color Reus duo-caps, vloeibare capsules speciaal ontwikkeld voor de gekleurde was. Makkelijk te doseren en lost snel op in water voor een stralend schone was. Dankzij de verbeterde reuzenfrisheid geniet je nu nog langer van een frisse was. Witte Reus wast een berg, kost een beetje.


Ingrediënten : (Detergenten verordening (EC) n° 648/2004): 15 - < 30 %: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, 5 - < 15 %: zeep, < 5 %: fosfonaten


Bevat ook : enzymen, parfums, hexyl cinnamal, geraniol, citronellol, linalool.


Waarschuwing : Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek. Bevat Subtilisin. Kan een allergische reactie veroorzaken.  • Deksel goed sluiten

  • Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen

  • Niet snijden, knippen of doorboren

  • Buiten bereik van kinderen bewaren

  • Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water

  • Met droge handen gebruiken

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder