Test alert message!

privacy policy

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens deze webshop verzamelt en gebruikt en met welk doel. Aangeraden wordt om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Laatste update/inwerkingtreding:  24 mei 2018.

Privacybeleid

De financiële en logistieke afhandeling van bestellingen in deze webshop wordt uitgevoerd door Droginet. Droginet voert administratieve, logistieke en marketing taken voor deze webshop uit.
Via deze webshop worden producten aangeboden. Daarbij wordt privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen wordt daarbij samengewerkt met andere organisaties of bedrijven.
Het is belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij wordt er zich gehouden aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat:
* duidelijk vermeldt wordt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerken. Dat gebeurd via deze privacyverklaring;
* het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* er eerst gevraagd wordt om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
* gegevens niet doorgeven worden aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat;
* wanneer gegevens worden gedeeld, er afspraken worden gemaakt met deze derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
* passende beveiligingsmaatregelen worden genomen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook geëist wordt van partijen die in opdracht persoonsgegevens verwerken;
* het recht gerespecteerd wordt om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als er naar aanleiding van deze privacyverklaring reden is om contact op te nemen, dan kan dat via:
E-mail: privacy@gelekruis.nl
Post: Gele Kruis/afdeling privacy, p/a Keienberg 61, 3825 CS Amersfoort

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van deze website worden bepaalde gegevens achtergelaten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Niet altijd alle onderstaande gegevens worden verwerkt. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten er op deze website gekozen worden om te gebruiken. Zo is bij het inschrijven van een nieuwsbrief enkel het e-mailadres van belang en is dat het enige dat verwerkt wordt. Bij het plaatsen van een bestelling zijn adresgegevens nodig om het pakket te kunnen bezorgen.


Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die op deze website gebruikt wordt, kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:
* NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
* e-mailadres
* geboortedatum
* gebruikersnaam
* klantnummer
* geslacht
* IBAN
* informatie die zelf wordt ingevuld in een open veld, zoals een chatpost of een bericht in het contactformulier
* inloggegevens
* bedrijfsnaam
* kvk nummer
* interesses
* leeftijd
* klantnummer
* NAW-gegevens
* technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en surfgedrag op deze website
* telefoonnummer
* informatie die ingevuld wordt op het modelformulier voor herroeping

Doeleinden

Persoonsgegevens worden verwerkt voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die gebruikt worden):
* om de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via deze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
* om een bestelling te verwerken en te informeren over het verloop daarvan.
* om een sollicitatie te verwerken.
* om een compliment of klacht of reactie daarop te verwerken.
* om iemand te benaderen over een compliment of klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.
* om te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
* om gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op verschillende websites van deze webwinkel (zie ook het kopje profilering).
* om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van interesses (zie ook het kopje profilering).
* om gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat iemand bereikt kan worden wanneer er iets gewonnen is en de dienstverlening verbeterd kan worden.
* om vragen of complimenten te beantwoorden of om klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
* om deze website te verbeteren.
* om retouren te verwerken


Verstrekking aan derden

Verstrekte gegevens worden doorgegeven aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo wordt gebruik gemaakt van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in deze webshop en worden gegevens doorgegeven aan de postbezorger om de bestelling te bezorgen.
Wanneer gegevens aan een derde worden verstrekt, wordt er o.a. voor gezorgd dat (met een overeenkomst) gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook wordt overeengekomen komen dat gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen verstrekte gegevens niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens opvraagt. In dat geval is er een wettelijke verplichting deze gegevens af te geven.


Profilering en cookies

Persoonsgegevens worden gecombineerd uit verschillende bronnen (zoals gegevens uit een klantaccount en aankopen in deze webshop) om de beste online ervaring te kunnen bieden.
Door gegevens te combineren, kunnen gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites getoond worden, die aansluiten bij interesses en aankoopgeschiedenis. Ook nieuwsbrieven kunnen op deze manier gepersonaliseerd worden. Op deze wijze kunnen betere en gerichtere aanbiedingen gedaan worden. Zo wordt er voorkomen dat content of aanbiedingen getoond worden, die minder interessant zijn.
Bij het verzamelen en combineren van gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.


Beveiligen en bewaren

Passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Er wordt voor gezorgd dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de gegevens bewaard worden zolang dat nodig is om de gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer bewaard moeten worden omdat de wet dat verplicht. Of wanneer daar toestemming voor gegeven is.


Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Er kan namelijk niet gegarandeerd worden dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met gegevens omgaan.


Minderjarigen

Wie 16 jaar of jonger is, mag uitsluitend onder toezicht van ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van deze website.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Wie een account heeft kan daarop inloggen om gegevens in te zien en te wijzigen. Er kan ook contact opgenomen worden met de klantenservice.
E-mail: klantenservice@gelekruis.nl
Post: Gele Kruis, p/a Turfweg 9, 9665 EZ, Oude Pekela (Nederland)
Tel.: +31 (0)857 920184

Om misbruik te voorkomen wordt bij een schriftelijk verzoek tot inzage een adequate identificatie gevraagd, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te laten sturen. Vergeet niet om op deze kopie het BSN én de pasfoto af te schermen. Hier kan bijvoorbeeld de KopieID app voor gebruikt worden.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk wordt er hulp geboden bij vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht er desondanks toch niet samen uitgekomen worden, dan is er op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Naar boven

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder